Croeso i wefan Ysgol LlanbedrgochHoffwn estyn croeso cynnes i’ch plentyn i Ysgol Llanbedrgoch.

 

Credwn mai partneriaeth yw addysg, rhyngom ni'r staff a’r Llywodraethwyr, a chwithau yn y cartref. Trwy gydweithio a chydweithredu hyderwn y bydd eich plentyn yn hapus yma ac y bydd yn datblygu yn addysgol a chymdeithasol.

 

Bwriad y wefan yma yw eich galluogi i ddod i adnabod bywyd a gwaith yr ysgol a’r ffordd y gallwch chi gefnogi’r gwaith gyda’ch plentyn. Mae’r wefan yn cynnwys llawer o faterion sydd o bwys i gynorthwyo trefniadaeth yr ysgol. Bydd rhoi sylw iddynt yn gymorth i chi a’ch plentyn ymgartrefu’n fuan.

 

Nodwn y gall rhai manylion newid rhwng y dyddiad cyhoeddi a chychwyn y flwyddyn addysgol.


Am unrhyw wybodaeth bellach neu eglurhad, cysylltwch â’r ysgol.

Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: 6602146_pennaeth.llanbedrgoch@hwbcymru.net

Pwysig

Hawlfraint 2022 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Hysbyseb Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd – Plant a Phobl Ifanc

 

Gwefan gan Delwedd