CYMDEITHAS RIENI A CHYFEILLION
YSGOL LLANBEDRGOCH


Mae’r ysgol yn ffodus iawn hefyd o gael cymdeithas o rieni a chyfeillion sy'n gweithio'n egniol i drefnu gweithgareddau codi arian i'rplant megis Ffair Nadolig, Taith Gerdded, Miri Mai a Bingo.

 

 

 

Defnyddir yr arian i sicrhau adnoddau i’r ysgol. Mawr obeithiwn y bydd rhieni yn parhau i gefnogi gwaith gwerthfawr ein Cymdeithas Rieni a Chyfeillion.


Bydd y Gymdeithas Rieni yn cynnal eu cyfarfod cyntaf yn gynnar yn y flwyddyn ysgol. Cymrwch y cyfle i fod yn rhan o’r gweithgarwch pwysig yma i gefnogi yr ysgol ac addysg eich plentyn.

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf:

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2021 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd