Mae’r Cyngor Ysgol yn rhan anatod o’r ysgol.


Y cyngor ysgol eleni yw Mali Hughes, Llion Ferrier, Ania Edwards, Marli Tomos, Enlli Pennant, Archie Clapp, Oliver Jones, Cadi Pritchard a Erin Jones.


Maent eisoes wedi bod yn brysur yn helpu cynnal amryw o weithgareddau megis casglu £126.94 tuag at elusen Plant Mewn Angen, wedi trefnu prynhawn coffi MacMilan a chodi arian yn ystod y Ffair Nadolig, yn ogystal â threfnu’r siop ffrwythau.

 

Hoffai'r cyngor ddiolch i holl ddysgwyr yr ysgol i’r rhieni ac i aelodau o'r gymuned sydd wedi eu cefnogi hyd yma.

 

 

 

 

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2021 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd