Mae Gwaith Cartref yn cefnogi dysgu’r plant gartref.


Yn arferol bydd plant y Cyfnod Sylfaen yn cael gwaith cartref ar ddydd Gwener, a mae disgwyl iddo gael ei ddychwelyd erbyn dydd Mercher. Ar ddydd Mawrth bydd blynnyddoedd 1 a 2 yn derbyn geiriau sillafu i’w dysgu erbyn y prawf dydd Gwener.

 

Yn arferol yng Nghyfnod Allweddol 2 bydd prawf sillafu pob dydd Mercher. Bydd gwaith cartref ar ddydd Gwener i’w ddychwelyd erbyn y dydd Mercher canlynol.

 

Gofynnwn i bawb ymarfer eu rhifau neu ddysgu eu tablau ac i ddarllen yn wythnosol yn y ddwy iaith.

 

 

 

 

 

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2021 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd