Cliciwch

Cliciwch

Croeso i wefan Ysgol LLanbedrgoch
Amcan pennaf yr ysgol yw sicrhau y bydd y disgyblion yn elwa o’r profiadau addysgol a gynigiwn, gan ganiatáu iddynt ddatblygu i eithaf eu potensial. Rydym yn hybu amgylchedd hapus a diogel a fydd yn dathlu llwyddiannau plant ymhob maes...


mwy

 

 

Ar gyfer disgyblion 3 - 11oed
Mae’r bartneriaeth weithredol rhwng plant, rhieni, athrawon, llywodraethwyr a’r gymuned yn sylfaen gadarn i feithrin addysg dda ac yn fodd i ni ymgyrraedd at y safonau uchaf...

 


mwy


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2021 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd