Y Corff Llywodraethu 2017 - 2018

 

Cadeirydd Mrs Wenda Owen  
Is-gadeirydd Mrs Karen Hughes  
Pennaeth Miss Delyth Roberts  
Clerc Mrs Rhian Khardani  
  Mrs Carol Hustwitt Cynrychiolydd Rhieni
  Mrs Sara Pritchard Cynrychiolydd Rhieni
  Miss Cerian O’Brien Cynrychiolydd Athrawon
  Parch Griff Jones Cynrychiolydd y Gymuned
  Mr William Williams Cynrychiolydd y Gymuned
  Mrs Gwyneth Davies Cyngor Lleiaf
  Mr Vaughan Hughes Cynghorydd SirCysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2021 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd