Fel ysgol rydym yn ymfalchïo mewn cynnig ystod eang o brofiadau i’n dysgwyr.


Yn ogystal mae Cyngor Ysgol yn cynrychioli llais y plant. Y Cyngor Ysgol eleni yw Cadi Pritchard, Awel Haf, Steffan Jones, Erin Jones, Teegan Jones, Aron Glyn a Thomas Pritchard
 

 

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2021 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd