• New Category
pic01

Plant

Cliciwch ar un o’r penawdau ar y dde i gael y wybodaeth.


Ein nod yn Ysgol Llanbedrgoch yw darparu addysg o safon trwy gwricwlwm eang. Rydym yn ymdrechu i alluogi pob disgybl i ddatblygu i’w lawn potensial. Elfen greiddiol o’n gwaith yw sicrhau bod pob plentyn yn datblygu y sgiliau angenrheidiol ar gyfer dysgu gydol oes ac yn datblygu i fod yn aelod gwerthfawr o’r gymuned.

Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: 6602146_pennaeth.llanbedrgoch@hwbcymru.net

Pwysig

Hawlfraint 2022 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Hysbyseb Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd – Plant a Phobl Ifanc

 

Gwefan gan Delwedd