Pennaeth Mewn Gofal
Miss Elain Wyn Jones

Athrawon

 

Miss Awen Owen
Mrs Sioned Wells
Cymorthyddion
Mrs Ceridwen Parry

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2021 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd