Yr Urdd yn Ysgol Llanbedrgoch

Y mae yma adran ysgol o’r Urdd sydd yn cyfarfod oddeutu dair neu bedair gwaith y tymor. Trefnir amrywiol weithgareddau ar gyfer yr aelodau.


Ym misoedd yr Hâf fe fydd Blwyddyn 5 a 6 yn cael cyfle i fynd i aros i’r gwersyll gwyliau yng Nglanllyn neu Llangrannog.


Plant Blwyddyn 1, 2, 3, 4, 5 a 6 fydd yn cael cyfle i ymaelodi â’r Urdd.

 

 

 

 

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2021 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd