ysgol iach ysgol eco

plant

Ysgol Iach ac Ecoysgolion

 

Fel rhan o’n hymgais i fod yn ysgol iach rydym yn annog y dysgwyr i ddod a byrbrydau a phecynnau bwyd iach.

Pob amser chwarae’r prynhawn mae’r cyngor ysgol yn gyfrifol am y siop ffrwythau, yma gallwch brynu ffrwyth blasus neu fyrbryd iach am 20c y dydd.


Rydym yn anelu at dderbyn y Faner Werdd eleni.

 

Eleni rydym wedi sefydlu EcoGyngor l fydd yn casglu syniadau ynglyn sut all yr ysgol helpu'r amgylchedd. Aelodau'r cyngor yw Ania Edwards, Robert Pritchard, Enlli Pennant, Archie Clapp a Awel Haf.

 

 


 

 

Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2021 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd